14-04-2016

Utvikling av teknikker

 

Utvikling av teknikker

Blant de utviklede teknikkene ble den fokuserte ultralydmetoden introdusert i 2007. Formålet med denne er å fjerne myomer uten kirurgisk inngrep.

Selv om den ser lovende ut i det lange løp, egner ikke denne metoden seg for pasienter med mange myomer, som utgjør det store flertallet av tilfellene.

Ultralyd: I hvilke tilfeller?

Denne metoden utføres uten arrdannelse på magen for kvinner som har bare en 5-10 cm myom plassert på utsiden av livmoren. Myomer som er for store, for mange eller er feil plassert, kan ikke fjernes med denne metoden.

Informasjonen på dette webområdet er ikke uttømmende og er tilgjengelig først og fremst med tanke på generell informasjon. Den er på ingen måte ment å skulle erstatte en konsultasjon med helsepersonell og utgjør verken direkte eller indirekte en medisinsk konsultasjon..