14-04-2016

Kirurgiske behandlinger

Kirurgiske behandlinger
 

Mer enn 3000 kvinner norske kvinner behandles fortsatt med kirurgiske inngrep!

Denne delen av webområdet gir informasjon om hysterektomi og myomektomi, de kirurgiske teknikkene for behandling av myomer i livmoren.

Informasjonen på dette webområdet er ikke uttømmende og er tilgjengelig først og fremst med tanke på generell informasjon. Den er på ingen måte ment å skulle erstatte en konsultasjon med helsepersonell og utgjør verken direkte eller indirekte en medisinsk konsultasjon..