14-04-2016

Ikke-kirurgiske behandlinger

Ikke-kirurgiske behandlinger


Avhengig av plassering og antall myomer er flere mer eller mindre invasive løsninger tilgjengelige for å behandle kvinner med myomer i livmoren.

På denne delen av webområdet vil du finne informasjon om ikke-kirurgiske alternativer som kan vurderes, få informasjon om medikamentell behandling og embolisering, en minimalt invasiv løsning som fortsatt er for sjelden brukt i Norge, finn også ut om teknikkene som er under utvikling.

 

Informasjonen på dette webområdet er ikke uttømmende og er tilgjengelig først og fremst med tanke på generell informasjon. Den er på ingen måte ment å skulle erstatte en konsultasjon med helsepersonell og utgjør verken direkte eller indirekte en medisinsk konsultasjon.