14-04-2016

Hvem rammes?

 Hvem rammes?

Myomer i livmoren er den vanligste sykdommen med hensyn til det kvinnelige reproduktive systemet. Alle kvinner kan potensielt utvikle denne typen svulst.

30 % av kvinner i alderen 35 år rammes (kilde SFICV)
I de fleste tilfeller vokser myomer i tiden før menopausen setter inn da østrogennivåene stiger. Når menopausen er i gang, faller østrogennivåene og svulstene krymper.
Av denne grunn blir de fleste kvinner diagnostisert og behandlet i alderen mellom 35 og 54 år. De fleste leger opplever imidlertid at myomer kan oppstå så tidlig som i 20-års alderen.

Kvinner av afrikansk avstamning rammes mest
Flere europeiske og amerikanske undersøkelser har vist at kvinner av afrikansk avstamning rammes hyppigst av myomer i livmoren og at kvinner med asiatisk opprinnelse rammes langt sjeldnere.

Arvefaktoren
En undersøkelse ved Senter for Obstetrikk i Moskva ("Arvelige anlegg for myomer i livmoren") i 1995 rapporterte også om viktigheten av den arvelige faktor.
Myomer er 2,2 ganger hyppigere når førsteledds slektning har to eller flere myomer. Risikoen er 1,94 for søstre og 2,12 for døtre. Mer generelt antyder studier at forekomsten av myomer egentlig er et resultat av en kombinasjon av genetiske, hormonelle og miljømessige faktorer.
 
Leger godt forberedt til å diagnostisere

Sykdommen er vanlig og allmennleger og gynekologer er godt forberedt til å diagnostisere myomer i livmoren.
I tillegg oppdages forekomsten vanligvis under rutinebesøk (abdominal palpasjon, bekkenundersøkelse osv.).

I tilfelle tvil vil legen eller gynekologen utføre en ultralydundersøkelse. Dette er førstelinje-undersøkelsen for å bekrefte forekomsten av myomer i livmoren.
MRI (magnetresonanstomografi) utføres vanligvis for å identifisere antall, plassering og størrelse på myomene.

Basert på resultatene, alder, eventuelle andre forhold og pasientens forventninger (ønske om å beholde livmoren eller bli gravid osv.), informerer gynekologen pasienten om de ulike behandlingsmulighetene.


Til slutt tar den informerte pasienten den endelige avgjørelsen.

 

Informasjonen på dette webområdet er ikke uttømmende og er tilgjengelig først og fremst med tanke på generell informasjon. Den er på ingen måte ment å skulle erstatte en konsultasjon med helsepersonell og utgjør verken direkte eller indirekte en medisinsk konsultasjon.