14-04-2016

Embolisering

 
Embolisering

Embolisering av myomer i livmoren (UFE) er en medisinsk prosedyre som ble utviklet i Frankrike i begynnelsen på 90-tallet av gynekolog- og radiologiteamet ved Lariboisière Hospital (Paris).
Prinsippet for embolisering er å stanse blodtilførselen til myomene ved å sprøyte inn mikrokuler i livmorens arterier.

Hvordan utføres UFE?

 

Før inngrepet
Når avgjørelsen om embolisering er blitt tatt, blir det nedsatt et team som består av en vaskulær-intervensjonsradiolog, en gynekolog og en anestesilege.
Gynekologen etablerer den medisinske journalen basert på informasjon som er innhentet under bildeundersøkelsen (ultralyd, MRI). Vaskulær-intervensjonsradiologien sikrer fraværet av kontraindikasjoner og planlegger emboliseringen. Anestesilegen definerer den tilknyttede medisineringen (smerte osv.).
Det organiseres en avtale med intervensjonsradiologen som forklarer hvordan emboliseringen blir utført og svarer på spørsmål som pasienten måtte ha.

Emboliseringsprosedyren

Inngrepet utføres med lokal bedøvelse av intervensjonsradiologen. Hele behandlingen utføres under visuell radiologikontroll.
Intervensjonsradiologen begynner med å lage en liten åpning i lysken for å stikke hull på femoralarterien og plassere et kateter.
Når kateteret (rør på ca.1 millimeter i diameter) er på plass, sprøyter radiologen inn mikrokuler på 500 til 1000 mikron i diameter inn i femoralarterien..
Som myomene mottar blod fra arteriene, mottar de også mikrokulene som blokkerer kanalene og forhindrer tilførselen av surstoff og næring til svulsten.
Når emboliseringen er fullført, fjernes kateteret forsiktig. For å stanse blødningen vil intervensjonsradiologen presse mot såret i noen få minutter. Intervensjonsradiologen lukker såret med et instrument som er spesiallaget for dette formålet.

 

Etter inngrepet
Embolisering av myomer i livmoren krever bare et kort sykehusopphold på 24 til 48 timer og normal aktivitet kan gjenopptas etter 10 dager.
Rett etter inngrepet har de fleste pasientene tilbøyelighet til magekramper som ligner på menstruasjonssmerter. Legen kan foreskrive smertelindrende medisinering.
Under rekonvalesensen kan det oppstå lett feber og tretthet; symptomer som ligner på influensasymptomer og som kan vare fra noen få timer til dager.
Deretter følger flere oppfølgingsavtaler med helsepersonell. Disse finner vanligvis sted henholdsvis én uke og tre måneder etter emboliseringen.

(Prosedyrene kan avvike fra behandlingssted til behandlingssted, basert på lokale tilpasninger.)

Embolisering: I hvilke tilfeller?

Embolisering er en metode som er blitt forbedret gjennom det siste tiåret. Den er blitt godkjent av fødselsleger og gynekologer ved American College som et ikke-kirurgisk alternativ til hysterektomi for kvinner som ønsker å beholde livmoren sin (Practice Bulletin Nr. 96 - Juli 2008).

Denne teknikken drar også nytte av en samlet anbefaling for kvinner med flere enn tre eller fire myomer (poly-uterusmyomer) da den unngår en omfattende poly-myomektomi.

Embolisering er også et godt alternativ for kvinner som har gjennomgått en tidligere myomektomi og som lider av tilbakevendende symptomer relatert til myomer.

Flere vitenskapelige studier har vist at kvinner som gjennomgikk embolisering, fortsatt kunne bli gravide og føde barn under helt normale betingelser (kilde Biosphere Medical).

Stadig flere kvinner velger embolisering da den er minimalt invasiv, rask, effektiv og vedvarende.

Informasjonen på dette webområdet er ikke uttømmende og er tilgjengelig først og fremst med tanke på generell informasjon. Den er på ingen måte ment å skulle erstatte en konsultasjon med helsepersonell og utgjør verken direkte eller indirekte en medisinsk konsultasjon.