14-04-2016

Ansvarserklæring

Ansvarserklæring
Utgiver:

www.blue-presse.com

Vertsfunksjonalitet: OVH

Publikasjonsleder: Audrey TOUATI (Leder - Blue RP & Presse SARL)
Webansvarlig og redaktør: Audrey TOUATI
Kontakt: 
Webområdet er 100 % finansiert av Biosphere Medical (Merit Medical Group)
Webområdet www.myomer.no er et norsk webområde for et norskt publikum.

Innholdet av informasjonen som publiseres i Info om myomer i livmoren, er godkjent av Dr Sarah Fichet (gynekolog), medlem av redaksjonskomiteen.
Interessekonflikter: Forfatteren har ikke rapportert om eventuelle interessekonflikter vedrørende opplysningene i dette intervjuet eller som er publisert i sitert referanse.

Formålet med webområdet www.myomer.no er å fremme kunnskap om behandlingen av myomer i livmoren. Webområdet www.myomer.no adresserer kvinner og menn som ønsker mer kunnskap om tilstanden og de tilgjengelige behandlingene.
Informasjonen som gis på webområdet www.myomer.no, har til formål å forbedre, ikke erstatte, det direkte forholdet mellom pasient (eller besøkende på webområdet) og helsepersonell.
Informasjonen som finnes på webområdet Info om myomer i livmoren, er etablert i henhold til "Bevilgning for kommunikasjon mellom farmasøytiske selskaper" utgitt av Fransk Byrå for Sanitær Sikkerhet for Helseprodukter (AFSSAPS). Blue RP & Presse forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avbryte informasjonen som gis på dette webområdet, for å bringe det i samsvar med regelverket.

Ingen reklame er akseptert eller lagt ut på Info for myomer i livmoren.

Dette webområdet samsvarer med prinsippene i bevilgninen til HONcode..
Sjekk her.Generelle vilkår for bruk av webområdet INFO OM MYOMER I LIVMOREN / Bruksbetingelser
Ved å besøke og bruke dette webområdet Info om myomer i livmoren, samtykker du uten forbehold å oppfylle vilkårene som er definert her.

1) Webområdet INFO OM MYOMER I LIVMOREN er et webområde for informasjon og erstatter på ingen måte en legekonsultasjon.
Informasjonen på dette webområdet er ikke uttømmende og er tilgjengelig først og fremst med tanke på generell informasjon. Den er på ingen måte ment å skulle erstatte en konsultasjon med helsepersonell og utgjør verken direkte eller indirekte en medisinsk konsultasjon.
Informasjon på INFO OM MYOMER I LIVMOREN må ikke implementeres i formuleringen av en diagnose, i avgjørelsen for en behandling eller for å ta/stanse bruken av medisiner uten først å konsultere en allmennlege eller en spesialist.
Du erkjenner at informasjonen som er tilgjengelig for deg, ikke er uttømmende og at denne informasjonen ikke adresserer hele spekteret av symptomer, medisinering og de nødvendige behandlinger av de ulike sykdommene og den daglige smerten som gjelder deg. Ikke på noe tidspunkt vil informasjonen på webområdet INFO OM MYOMER I LIVMOREN brukes spesifikt i de enkelte tilfeller; den vil alltid være at generell karakter.
INFO OM MYOMER I LIVMOREN holdes ikke på noen måte ansvarlig for brudd på eller feiltolkning av informasjonen som finnes på webområdet, og er heller ikke ansvarlig for feil, mangler eller resultater som kan oppnås ved misbruk av disse. Medisinske data og kunnskap er i stadig endring og innholdet på dette webområdet kan være gjenstand for jevnlige oppdateringer. Vi anbefaler deg å sjekke den regelmessig.

Informasjonen på dette webområdet kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. INFO OM MYOMER I LIVMOREN forbeholder seg retten til å korrigere alle unøyaktigheter og typografiske feil i informasjonen som er postet til dette webområdet, og kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade eller angivelige tap eller skader som måtte oppstå fra disse unøyaktighetene og feilene.  Informasjonen som er publisert eller gjort tilgjengelig på dette webområdet, kan endres eller oppdateres uten forhåndsvarsel.

2) Gjeldende lover og forskrifter
Du informeres om at alle lover og forskrifter gjelder på Internett. Derfor, når du surfer på webområdet til INFO OM MYOMER I LIVMOREN, er det ditt ansvar å overholde alle gjeldende forskrifter, inkludert:
1.  Reglene om opphavsrett og industriell eiendom
Alt innhold som er tilgjengelig på dette webområdet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, tegninger, bilder, fotografier, lyder, data og videoklipp:
- Tilhører utelukkende til BIOSPHERE MEDICAL eller bedriftene, organisasjonene eller enkeltpersoner som skaffer innholdet til veie.
- Er den eksklusive eiendom til BIOSPHERE MEDICAL og er beskyttet av franske regler om intellektuelle rettigheter, og mer generelt, av traktater og internasjonale avtaler som inneholder bestemmelser om opphavsrett og immaterielle rettigheter.
Du kan gjengi utvalgte utdrag av innholdet til personlig bruk, forutsatt at du beholder alle merknader knyttet til immaterielle rettigheter på sidene av webområdet hvor innholdet er tilgjengelig. All annen bruk, inkludert reproduksjon, endringer, modifiseringer, distribusjon, overføring, publisering, utstilling, offentlige opptredener eller kringkasting av innholdet for ethvert formål, er strengt forbudt.
2. Rettigheter til fotografier og musikk
Fotografiene på dette webområdet ble lovlig ervervet fra følgende fotobyråer: Stockxpert©, Getty Images© and iStockphoto©. Personene på fotografiene er modeller og bildene brukes kun til illustrasjon.
Musikken ble lovlig ervervet fra selskapet Keef Records©, 152 avenue de Bouissouse, 34730 Prades Le Lez, Frankrike.
3. Datamaskin-svindel
Du må avstå fra å prøve å bryte inn i et automatisert databehandlingssystem eller endre, helt eller delvis, elementene i dette. Du er klar over at slike handlinger er straffbare.
4. Varemerker
Varemerkene som finnes på dette webområdet, tilhører BIOSPHERE MEDICAL og / eller deres partnere. All gjengivelse eller bruk av disse varemerkene uten uttrykkelig tillatelse fra BIOSPHERE MEDICAL og / eller deres partnere, er strengt forbudt.
BIOSPHERE MEDICAL reserverer seg retten til å ta de skritt som de anser hensiktsmessig for å stanse krenkelse av opphavsretten eller den til tredjeparter, uten å bli tilskrevet noe erstatningsansvar.

3) Hyperkoblinger til tredjeparts webområder
BIOSPHERE MEDICAL er ikke på noen måte ansvarlig for innhold, informasjon, produkter og service som tilbys på dette webområdet, som er gjenstand for en hyperkobling fra webområdet INFO OM MYOMER I LIVMOREN.
Du godtar at din tilgang til tredjeparts webområder og bruk av disse er ditt eget ansvar.

4) Ansvarsfraskrivelse

BIOSPHERE MEDICAL fremmer alvorlig kvalitetsinformasjon fremfor alt og vil derfor gjøre sitt beste til å unngå alle feil og unøyaktigheter i innholdet.

Du aksepterer likevel uttrykkelig at BIOSPHERE MEDICAL ikke har noe ansvar for noen informasjon, dokumenter, innhold, data og uttalelser på dette webområdet, som for eksempel:
- Ikke er uttømmende, nøyaktig eller tidsriktig.
- Ikke utgjør noen medisinske råd (hvis du trenger spesifikke råd, kan du alltid konsultere en kvalifisert fagperson).
- Er noen ganger koblet til eksterne webområder som BIOSPHERE MEDICAL ikke har noen kontroll over og ikke er ansvarlig for.

BIOSPHERE MEDICAL holdes ikke på noen måte ansvarlig for eventuelle skader av noe slag som følge av tolkning eller bruk av informasjon som er tilgjengelig på dette webområdet.

5)  Personvern

Personlige opplysninger om besøkende ved våre webområder, inkludert deres identitet, er underlagt taushetsplikt. Webområdets eiere forplikter seg til å overholde de juridiske kravene til taushetsplikt som gjelder i Frankrike, og ikke avsløre slk informasjon til tredjeparter. Ingen data lagres og informasjonskapsler brukes ikke.

6) Blue RP & Presse SARL
Avenue de la Mer, 34970 Lattes, Frankrike
Kapital: € 7 500 - RCS MONTPELLIER 480 669 647 000 20
Telefon:             +33 (0)467 995 378       /             +33 (0)678 021 064     
www.blue-presse.com

7) Biosphere Medical (Group Merit Medical)
Merit Medical Systems, Inc. (Nasdaq: MMSI) er et ledende laboratorium i teknikker som brukes intervensjonsradiologi og radiologiske prosedyrer.

1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095, USA
Telefon: +1-801-253-1600